دعوت شیخ عبدالرزاق مرادی از مردم جهت حضور باشکوه و حداکثری در انتخابات

جهت مشاهده فیلم مصاحبه بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.

فهرست