دعوت شیخ محمد حاجی علی کنگانی از مردم جهت حضور حداکثری و باشکوه در انتخابات

جهت مشاهده فیلم بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.

فهرست