افتتاح مسجدالنبی(ص) روستای پرک و نشست نقش اساتید و نخبگان علمی و فرهنگی اهل سنت در انسجام وحدت اسلامی
فهرست