شهید علی افسری

نام و نام خانوادگی: علی افسری نام پدر: یوسف شماره شناسنامه: ۱۰ تاریخ تولد: ۱۳۴۶/۰۹/۲۹ محل تولد: بستانو وضعیت تأهل: مجرد مذهب: اهل سنت میزان تحصیلات: دیپلم شغل: سرباز نیروی زمینی ارتش مسؤلیت در جبهه: رزمنده تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۰۴/۲۱ محل شهادت: عین…

شهید ابراهیم ابراهیمی

نام و نام خانوادگی: ابراهیم ابراهیمی نام پدر: سالم شماره شناسنامه: ۱۷ تاریخ تولد: ۱۳۴۷/۰۶/۰۴ محل تولد: چاه مبارک وضعیت تأهل: متأهل مذهب: اهل سنت میزان تحصیلات: سوم راهنمایی شغل:…
فهرست