شهید ابراهیم ابراهیمی

نام و نام خانوادگی: ابراهیم ابراهیمی نام پدر: سالم شماره شناسنامه: ۱۷ تاریخ تولد: ۱۳۴۷/۰۶/۰۴ محل تولد: چاه مبارک وضعیت تأهل: متأهل مذهب: اهل سنت میزان تحصیلات: سوم راهنمایی شغل:…
فهرست