امام‌جمعه اهل سنت روستای زبار با انتشار تصویر ماسک‌زده خود به پویش «من ماسک می‌زنم» پیوست
شیخ ابراهیم معرفت عظیمی امام‌جمعه اهل سنت روستای زبار از توابع  عسلویه با انتشار تصویر ماسک‌زده خود به پویش «من ماسک می‌زنم» پیوست و به تبعیت از تصمیمات و توصیه،های ستاد ملی مبارزه با کرونا تأکید کرد.

شیخ ابراهیم معرفت عظیمی امام‌جمعه اهل سنت روستای زبار از توابع  عسلویه با انتشار تصویر ماسک‌زده خود به پویش «من ماسک می‌زنم» پیوست و به تبعیت از تصمیمات و توصیه های ستاد ملی مبارزه با کرونا تأکید کرد.
با گسترش مجدد بیماری همه‌گیر کرونا و افزایش جان‌باختن هموطنان، تنها راه مقابله با این بیماری استفاده از ماسک و رعایت دستور العمل‌های بهداشتی است.
لذا در همین راستا و به‌منظور لبیک به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده همگانی از ماسک، شیخ ابراهیم معرفت عظیمی با ارسال تصویر ماسک‌زده خود مردم و مسئولین را دعوت به زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی کرد.

فهرست