امام جماعت مسجد محمد رسول الله گوده بخش کنگان با انتشار تصویر ماسک‌زده خود به پویش «من ماسک می‌زنم» پیوست
امام جماعت مسجد محمد رسول الله گوده بخش کنگان حافظ غلام‌الدین میرزایی با انتشار تصویر ماسک‌زده خود به پویش «من ماسک می‌زنم» پیوست و عموم هموطنان را به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و زدن ماسک دعوت کرد.

امام جماعت مسجد محمد رسول الله گوده بخش کنگان حافظ غلام‌الدین میرزایی با انتشار تصویر ماسک‌زده خود به پویش «من ماسک می‌زنم» پیوست و عموم هموطنان را به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و زدن ماسک دعوت کرد.
با خیزش مجدد بیماری منحوس کرونا و ابتلای روزافزون و افزایس جان‌باختن هموطنان، به گفته وزارت بهداشت و درمان تنها راه مقابله با این بیماری استفاده از ماسک و رعایت دستور العمل‌های بهداشتی است.
لهذا به منظور لبیک به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده همگانی از ماسک و برای همراهی با دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت، امام جماعت مسجد محمد رسول الله گوده بخش کنگان با ارسال تصویر ماسک‌زده خود مردم و مسئولین را دعوت به زدن ماسک کرد.

فهرست