راهیابى فرهنگى عبدالعزیزکمالى با کسب مقام نخست در رشته حفظ کل قران مسابقات استان بوشهر به مرحله کشورى
فرهنگى عبدالعزيزكمالى حافظ کل قران کریم موفق به کسب رتبه اول رشته حفظ كل قرآن کریم در سی وهشتمين دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان و فرهنگيان استان بوشهر شد و به مرحله كشورى راه پيداكرد.

فرهنگى عبدالعزیزکمالى حافظ کل قران کریم موفق به کسب رتبه اول رشته حفظ کل قرآن کریم در سی وهشتمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان و فرهنگیان استان بوشهر شد و به مرحله کشورى راه پیداکرد.
کمالى اهل روستاى سهموجنوبى از برادران اهل سنت شهرستان عسلویه مى باشد.
این موفقیت را به فرهنگیان شهرستان عسلویه واهالى روستاى سهموجنوبى تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت و توفیق برای این عزیز داریم.

فهرست