امام‌جمعه موقت اهل سنت شهر نخل تقی به پویش «من ماسک می‌زنم» پیوست
عبدالستار حرمی امام‌جمعه موقت شهر نخل تقی با انتشار تصویر خود با ماسک، به پویش «من ماسک می‌زنم» پیوست.

شیخ عبدالستار حرمی امام‌جمعه موقت شهر نخل تقی با انتشار تصویر خود با ماسک، به پویش «من ماسک می‌زنم» پیوست.
با توجه به خیزش مجدد و شیوع موج دوم ویروس کرونا و افزایش جانباختگان کشور و تاکید ستاد ملی کرونا و مسئولان بهداشتی به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، شیخ عبدالستار حرمی با پیوستن به پویش «من ماسک می‌زنم» عموم هموطنان را به زدن ماسک و رعایت کلیه پروتکل‌های بهداشتی دعوت کرد.
ضمن تقدیر و تشکر از پزشکان و پرستاران امیدواریم همه هموطنان با رعایت اصول بهداشتی و توصیه‌های کادر درمان گام تأثیرگذاری در قطع زنجیره سرایت و انتقال این ویروس بردارند.

فهرست