امام جمعه اهل سنت روستای خره با انتشار تصویر ماسک‌زده خود به پویش «من ماسک می‌زنم» پیوست
شیخ ابراهیم ابراهیمی امام جمعه اهل سنت روستای خرّه با انتشار تصویر ماسک‌زده خود به پویش «من ماسک می‌زنم» پیوست و عموم هموطنان را به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و زدن ماسک دعوت کرد.

شیخ ابراهیم ابراهیمی امام جمعه اهل سنت روستای خرّه با انتشار تصویر ماسک‌زده خود به پویش «من ماسک می‌زنم» پیوست و عموم هموطنان را به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و زدن ماسک دعوت کرد.
با افزایش بی‌امان بیماری منحوس کرونا و ابتلای روزافزون مردم به این ویروس مهلک و بیشتر شدن فوت‌شدگان، به گفته وزارت بهداشت و درمان تنها راه جلوگیری از شیوع این بیماری استفاده از ماسک و رعایت دستور العمل‌های بهداشتی است.
لهذا به منظور لبیک به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده همگانی از ماسک و برای همراهی با دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت، امام جمعه اهل سنت روستای خرّه با ارسال تصویر ماسک‌زده خود مردم و مسئولین را دعوت به زدن ماسک کرد.

فهرست