روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر نخل تقی به پویش «من ماسک می‌زنم» پیوستند
بوهندی نجفی رئیس شورای اسلامی، حاج حسن عبدالله زاده عضو شورای اسلامی و عبدالعزیز احمدزاده مدیر روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر نخل تقی با انتشار تصاویر  خود  با ماسک، به پویش «من ماسک می‌زنم» پیوستند.

بوهندی نجفی رئیس شورای اسلامی، حاج حسن عبدالله زاده عضو شورای اسلامی و عبدالعزیز احمدزاده مدیر روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر نخل تقی با انتشار تصاویر  خود  با ماسک، به پویش «من ماسک می‌زنم» پیوستند.
با توجه به تشدید مجدد و شیوع موج دوم کرونا ویروس کرونا در کشور و تأکید ستاد ملی کرونا و مسئولان بهداشتی به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، روابط عمومی شهرداری و  شورای اسلامی شهر نخل تقی با پیوستن به پویش «من ماسک می‌زنم» عموم هم‌وطنان را به زدن ماسک و رعایت کلیه پروتکل‌های بهداشتی دعوت کردند.
پزشکان و پرستاران و کادر درمان در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا شبانه‌روز در این عرصه حضور دارند. ضمن تقدیر از تلاش‌های آنان امیدواریم که همه هم‌وطنان با رعایت اصول بهداشتی و توصیه‌های کادر درمان گام تأثیرگذاری در قطع زنجیره سرایت این ویروس بردارند.

فهرست