امام جمعه اهل سنت بخش گوده شهرستان کنگان به پویش “من ماسک می زنم” پیوست
شیخ حسن بازدار امام جمعه اهل سنت بخش گوده شهرستان کنگان با هدف ترویج فرهنگ استفاده از ماسک در میان آحاد مردم و جامعه، به پویش "من ماسک می‌زنم" پیوست.

شیخ حسن بازدار امام جمعه اهل سنت بخش گوده شهرستان کنگان و عضو شورای روحانیت اهل سنت استان بوشهر با هدف ترویج فرهنگ استفاده از ماسک در میان آحاد مردم و جامعه، به پویش “من ماسک می‌زنم” پیوست.
در این اوضاع بحرانی و شدت یافتن و افزایش انتقال بیماری کرونا و در پیروی و اطاعت از فرمایش اخیر مقام معظم رهبری و دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت و به منظور ترغیب و تشویق مردم به استفاده از ماسک، شیخ حسن بازدار تک‌تک مردم و مسئولان را به استفاده از ماسک دعوت کرد.
با توجه به اینکه تنها راه کاهش انتقال و سرایت این بیماری مهلک زدن ماسک است ضرورت پیوستن به این پویش و عمل به نکات بهداشتی لازم و واجب است.

فهرست