امام جمعه موقت اهل سنت نخل غانم با انتشار تصویر ماسک‌زده خود به پویش «من ماسک می‌زنم» پیوست
شیخ محمد کوزه‌گر امام جمعه موقت اهل سنت نخل غانم با انتشار تصویر ماسک‌زده خود به پویش «من ماسک می‌زنم» پیوست و عموم هموطنان را به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و زدن ماسک دعوت کرد.

شیخ محمد کوزه‌گر امام جمعه موقت اهل سنت نخل غانم با انتشار تصویر ماسک‌زده خود به پویش «من ماسک می‌زنم» پیوست و عموم هموطنان را به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و زدن ماسک دعوت کرد.
با افزایش بی‌امان ویروس منحوس کرونا و ابتلای روزافزون مبتلایان به این بیماری و بیشترشدن فوت‌شدگان، به گفته متخصصین امر تنها راه جلوگیری از شیوع این بیماری استفاده از ماسک و رعایت دستور العمل‌های بهداشتی است. لهذا به منظور لبیک به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری  مبنی بر استفاده همگانی از ماسک و برای همراهی با این پویش، شیخ محمد کوزه‌گر امام جمعه موقت اهل نخل غانم با ارسال تصویر ماسک‌زده خود مردم و مسئولین را دعوت به زدن ماسک کرد.

فهرست