امام‌جمعه موقت اهل سنت جزیره خارگ به پویش “من ماسک می‌زنم” پیوست
شیخ جمات مژده امام‌جمعه موقت اهل سنت جزیره خارگ با هدف ترویج فرهنگ استفاده از ماسک در میان آحاد مردم و جامعه، به پویش "من ماسک می‌زنم" پیوست.

شیخ جمات مژده امام‌جمعه موقت اهل سنت جزیره خارگ با هدف ترویج فرهنگ استفاده از ماسک در میان آحاد مردم و جامعه، به پویش “من ماسک می‌زنم” پیوست.
در این شرایط بحرانی و شدت یافتن و افزایش انتقال بیماری کرونا و  پیروی از فرمایش اخیر مقام معظم رهبری و دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت و به‌منظور ترغیب و تشویق مردم به استفاده از ماسک، شیخ جمات مژده عموم مردم و مسئولان را به استفاده از ماسک دعوت کرد.
با توجه به اینکه تنها راه کاهش شیوع و انتقال این بیماری مهلک زدن ماسک است ضرورت پیوستن به این پویش لازم و واجب است.

فهرست