امام جمعه اهل سنت سهمو شمالی با انتشار تصویر ماسک‌زده خود به پویش «من ماسک می‌زنم» پیوست
شیخ ابراهیم صمدی امام‌جمعه اهل سنت سهمو شمالی به‌منظور دعوت مردم به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی با انتشار تصویر ماسک‌زده خود به پویش «من ماسک می‌زنم» پیوست.

شیخ ابراهیم صمدی امام‌جمعه اهل سنت سهمو شمالی به‌منظور دعوت مردم به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی با انتشار تصویر ماسک‌زده خود به پویش «من ماسک می‌زنم» پیوست.
با گسترش بی‌امان ویروس کرونا وافزایش مبتلایان به این بیماری و آمار فوت‌شدگان، تنها راه جلوگیری از شیوع این بیماری استفاده از ماسک و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی است.
در همین راستا پیرو پیروی از فرمایش اخیر مقام معظم رهبری  مبنی بر استفاده همگانی از ماسک و برای همراهی با پویش « من ماسک می زنم»، شیخ ابراهیم صمدی امام‌جمعه اهل سنت سهمو شمالی با ارسال تصویر ماسک‌زده خود مردم و مسئولین را دعوت به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی کرد.

فهرست