امام‌جمعه اهل سنت نخل تقی به پویش “من ماسک می‌زنم پیوست”
شیخ محمد انزاری امام‌جمعه اهل سنت نخل تقی در راستای توسعه فرهنگ استفاده از ماسک و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به پویش “من ماسک می‌زنم ” پیوست.

شیخ محمد انزاری امام‌جمعه اهل سنت نخل تقی در راستای توسعه فرهنگ استفاده از ماسک و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به پویش “من ماسک می‌زنم ” پیوست.
در پیروی از تأکید مقام معظم رهبری “حفظه الله تعالی” دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت، شیخ محمد انزاری امام‌جمعه اهل سنت نخل تقی با انتشار عکس خود  با ماسک به این پویش پیوست و از مردم خواست  تا با زدن ماسک، ضمن حفظ سلامتی خود و دیگران از گسترش بیشتر این بیماری جلوگیری کنند.

فهرست