شناسه خبر: 805

لینک کوتاه صفحه

https://boushehr.dmsonnat.ir/?p=805

مشارکت امام جمعه اهل سنت گناوه در پویش «من ماسک می‌زنم»
شیخ محمد فاروقی امام جمعه اهل سنت گناوه با توجه به ضرورت تقویت پویش‌های اجتماعی در مبارزه با همه‌گیری کرونا، با انتشار تصویر خود با ماسک به پویش من ماسک می‌زنم پیوست.

شیخ محمد فاروقی امام جمعه اهل سنت گناوه با توجه به ضرورت تقویت پویش‌های اجتماعی در مبارزه با همه‌گیری کرونا، با انتشار تصویر خود با ماسک به پویش من ماسک می‌زنم پیوست.
به گفته کارشناسان و مسئولان بهداشت و درمان به نظر می‌رسد باید برای زندگی با کرونا آمادگی داشته باشیم به همین خاطر لازم است زمینه‌ها و انگیزه‌هایی برای تغییر رفتار و تطبیق سبک زندگی فردی و اجتماعی‌ با این بیماری ایجاد کنیم.
پویش «من ماسک می‌زنم» دعوت همگانی به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی است تا با بسیج عمومی موجب افزایش ایمنی جامعه و ارتقای سلامت فردی و جمعی شویم.

فهرست