امام جمعه موقت اهل سنت چاه مبارک با پویش پویش “من ماسک می زنم” پیوست
شیخ حسن جاسمی امام‌جمعه موقت اهل سنت چاه‌مبارک با هدف فرهنگ‌سازی و ترویج استفاده از ماسک، به پویش "من ماسک می‌زنم" پیوست.

شیخ حسن جاسمی امام‌جمعه موقت اهل سنت چاه‌مبارک با هدف فرهنگ‌سازی و ترویج استفاده از ماسک، به پویش “من ماسک می‌زنم” پیوست.
پیرو اطاعت از فرمایش اخیر مقام معظم رهبری و دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت و با توجه به افزایش شیوع ویروس کرونا و باهدف ترویج و ترغیب مردم به استفاده از ماسک، شیخ حسن جاسمی با انتشار عکس ماسک‌زده خود، عموم مردم و مسئولان را به استفاده از ماسک دعوت کرد.

فهرست