امام‌جمعه اهل سنت جزیره شمالی به پویش «من ماسک می‌زنم» پیوست
امام‌جمعه اهل سنت جزیره شمالی با توجه به تشدید شیوع ویروس کرونا و تأکید مقام معظم رهبری و مسئولان بهداشتی به پویش «من ماسک می‌زنم» پیوست.

امام‌جمعه اهل سنت جزیره شمالی با توجه به تشدید شیوع ویروس کرونا و تأکید مقام معظم رهبری و مسئولان بهداشتی به پویش «من ماسک می‌زنم» پیوست.
شیخ حمزه کردی امام‌جمعه اهل سنت جزیره شمالی با انتشار عکس خود با ماسک، با توجه به تشدید مجدد شیوع ویروس کرونا در کشور و تأکید مقام معظم رهبری و مسئولان بهداشتی کشور و دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت، از مردم و مسئولین خواست تا با زدن ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی سهمی در راه مبارزه با این ویروس داشته باشند.
پزشکان، پرستاران و کادر درمان در صف اول مبارزه با ویروس کرونا حضور دارند. امیدواریم که همه هم‌وطنان با رعایت اصول بهداشتی گام مؤثری در قطع زنجیره انتقال این ویروس بردارند.

فهرست