شیخ ابراهیم محمدی امام جمعه اهل سنت عسلویه با انتشار عکس خود با ماسک به پویش”من ماسک میزنم” پیوست
شیخ ابراهیم محمدی امام‌جمعه اهل سنت عسلویه با انتشار عکس خود با ماسک با هدف ترویج فرهنگ استفاده از ماسک برای مقابله با کرونا به پویش "من ماسک می‌زنم" پیوست.

شیخ ابراهیم محمدی امام‌جمعه اهل سنت عسلویه با انتشار عکس خود با ماسک با هدف ترویج فرهنگ استفاده از ماسک برای مقابله با کرونا به پویش “من ماسک می‌زنم” پیوست.
با شیوع کرونا در کشور و بحرانی شدن وضعیت استان بوشهر و شهر عسلویه، شیخ ابراهیم محمدی امام‌جمعه اهل سنت عسلویه به پویش “من ماسک می‌زنم” پیوست.
این پویش در راستای پیروی از فرمایش اخیر مقام معظم رهبری به‌منظور آگاه‌سازی افراد و عموم مردم با محوریت ارتقای سطح مشارکت آنان در رعایت پروتکل‌های بهداشتی در خانه و محیط اجتماعی و ضرورت استفاده از ماسک در میان مردم است.
مسئولان و مردم لازم است با پیوستن به این پویش و رعایت پروتکل‌های بهداشتی بر مقابله به این ویروس کمک کنند.

فهرست