شیخ خلیل افرا عضو شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت با انتشار تصویر ماسک‌زده خود به پویش «من ماسک می‌زنم» پیوست
شیخ خلیل افرا عضو شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت و رئیس هیئت افتا و شورای پاسخگویی به مسائل دینی اهل سنت استان بوشهر، به‌منظور دعوت مردم به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی با انتشار تصویر ماسک‌زده خود به پویش «من ماسک می‌زنم» پیوست.

شیخ خلیل افرا عضو شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت و رئیس هیئت افتا و شورای پاسخگویی به مسائل دینی اهل سنت استان بوشهر، به‌منظور دعوت مردم به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی با انتشار تصویر ماسک‌زده خود به پویش «من ماسک می‌زنم» پیوست.
با شیوع ویروس کرونا در کشور و گسترش آمار مبتلایان به این بیماری، پزشکان و متخصصان بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی تأکید دارند، ازجمله توصیه‌های پزشکان برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا، ماسک زدن است، توصیه‌ای که باعث شکل‌گیری پویش «من ماسک می‌زنم» شده است.
در همین راستا و پیرو پیروی از فرمایش اخیر مقام معظم رهبری  مبنی بر استفاده همگانی از ماسک و برای همراهی با این پویش، شیخ خلیل افرا عضو شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت با ارسال تصویر ماسک‌زده خود مردم را دعوت به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی کرد.

فهرست