درخشش حفاظ سهموجنوبی در دوره مسابقات قرآن دانش‌آموزى استان بوشهر و هرمزگان
مسابقات قرآن کریم ویژه دانش آموزان استان بوشهر و هرمزگان در رشته‌های ترتیل و حفظ برگزار شد.

مسابقات قرآن کریم ویژه دانش آموزان استان بوشهر و هرمزگان در رشته‌های ترتیل و حفظ برگزار شد.
دانش آموزان شرکت‌کننده در این مسابقات از حفاظ شعبه زیدبن‌ثابت مجتمع امورقرآنى روستاى سهموجنوبى حایٔز رتبه‌های برتر شده به مسابقات کشوری راه یافتند.
در این دوره متسابقین حفاظ مجتمع امورقرآنی على‌بن‌ابی‌طالب (ع) سهموجنوبی خوش درخشیدند و رتبه‌های ذیل را به خود اختصاص دادند:
مقام اول عبدالباسط پلنگى در رشته حفظ ٢٠جزء از بستانو، تحصیل در دبیرستان نمونه دولتى دکتر شهریارى پارسیان
مقام اول عزالدین ایزدپناه در رشته حفظ ۵جزء از سهموجنوبى، تحصیل در دبیرستان شهداى نفت چاه مبارک
مقام دوم على جاسمى در رشته حفظ ١٠ جزء از سهموجنوبى، تحصیل در دبیرستان شهید مطهری کوشکنار
مقام سوم فرهاد حسنی در رشته حفظ ۵جزء از سهموجنوبى تحصیل در کاردانش شهید همت کوشکنار

فهرست