علی جاسمی دانش آموزسهموجنوبی مقام دوم مسابقات قرآن دانش آموزان استان هرمزگان را کسب نمود
علی جاسمی دانش‌آموز دبیرستان متوسطه دوم شهیدمطهری کوشکنار و اهل روستای سهموجنوبی موفق شد رتبه دوم رشته حفظ ۱۰ جزء سی وهشتمین دوره مسابقات قران کریم دانش آموزان استان هرمزگان راکسب کند.

علی جاسمی دانش‌آموز دبیرستان متوسطه دوم شهیدمطهری کوشکنار و اهل روستای سهموجنوبی موفق شد رتبه دوم رشته حفظ ۱۰ جزء سی وهشتمین دوره مسابقات قران کریم دانش آموزان استان هرمزگان راکسب کند.
گفتنی است در مرحله نخست سی وهشتمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز که در آموزشگاه های سراسر هرمزگان برگزارشد، تعداد ۱۰۴ هزار دانش آموز در رشته های مختلف قرآن، عترت و نماز حضور داشتند.
هر ساله برگزیده های مرحله استانی  مسابقات قرآن و عترت دانش آموزی به مرحله نهایی و کشوری اعزام خواهند شد.

فهرست