شناسه خبر: 684

لینک کوتاه صفحه

https://boushehr.dmsonnat.ir/?p=684

اولین جلسه کار گروه قرآنی ویژه اهل سنت استان بوشهر
اولین جلسه کار گروه  قرآنی ویژه اهل سنت استان بوشهر با حضور معاون فرهنگی دفتر نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت استان بوشهر با حضور 5 نفر از اعضا برگزار شد.

اولین جلسه کار گروه  قرآنی ویژه اهل سنت استان بوشهر با حضور معاون فرهنگی دفتر نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت استان بوشهر با حضور ۵ نفر از اعضا برگزار شد.
این کار گروه، وضعیت کنونی بیماری فرا گیر کوید ۱۹ (کرونا) که تمام استان و کشور را در بر گرفته بررسی نمودند.
در این جلسه مصوب شد با توجه به وضعیت بیماری که ضمینه فعالیت‌های قرآنی در مساجد و مراکز فرهنگی بسیار کم نموده تدابیری لحاظ گردد تا فعالیت های قرآنی حتی‌الامکان در فضای مجازی انجام پذیرد.
از قرار ذکر شده این کار گروه بصورت مداوم هر ماه یا بصورت فصلی برگزار گردد.

فهرست