شیخ حسن جاسمی امام جمعه موقت اهل سنت بخش چاه مبارک:
مقام معظم رهبری علاوه بر مسائل روز و سیاست های جهانی، بر اقتصاد و معیشت مردم نیز آگاهی کامل دارند
حمايت از توليد داخلى و برداشتن موانع ركود آن، عامل پیشرفت و اشتغالی زائی در کشور است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان بوشهر، شیخ حسن جاسمی امام جمعه موقت اهل سنت بخش چاه مبارک به مناسبت سال ۱۴۰۰ هجری شمسی و نامگذاری این سال به «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» از سوی مقام معظم رهبری، گفت: نامگذاری سال ۱۴۰۰، مقام معظم رهبری علاوه بر آگاهی به مسائل روز دنیا و سیاست های جهانی، بر مسائل اقتصادی و معیشتی مردم کشور نیز آگاهی ‌کامل دارند. و تدابیراتی اندیشیدند و به مسؤلین حکومتى و اجرائی راه و مسیر را نشان داده تا در فکر معیشتى مردم باشند.
وی افزود: حمایت از تولید داخلى و برداشتن موانع رکود آن، عامل پیشرفت و اشتغالی زائی در کشور و خودکفایی کشور اسلامی ایران ‌در برابر تحریم ها و محاصره اقتصادی از سوی دشمنان انقلاب اسلامی می باشد. ائمه جمعه و منبرداران کشور اسلامی در تشویق حمایت از تولیدات داخلی و رونق اقتصادی نقش بسزایی دارند.

فهرست