شیخ خلیل افرا امام جمعه موقت اهل سنت شهر کنگان:
محافظت بر اذکار و اوراد سبب تقویت ایمان و دوری از گناهان و معصیت می شود
ذکر بعد از نماز، اذکار صباح و مساء، ذکر مخصوص ورود به منزل و خروج از منزل و اذکار متعددی که در احادیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان بوشهر، شیخ خلیل افرا امام جمعه موقت اهل سنت شهر کنگان در خطبه های جمعه این هفته گفت: ذکر خدا از اصول مهم تقواست. خدای متعال می فرماید: «یاایها الذین ءامنوا اذکرو الله ذکرا کثیرا». و ابن مسعود رضی الله عنه می فرماید: تقوا سه نوع است: اول اطاعت از خدای متعال و پیامبر، دوم، شکر و سپاس خدای متعال و سوم، ذکر و یاد خدا.
وی افزود: ذکر و یاد خدا از اهم عبادات است. ذکر خدا در هنگام ملاقات دشمن در جنگ. یاایها الذین ءامنوا اذا لقیتم فئه فاثبتوا واذکروا الله کثیرا. و سپس، فاذکرونی اذکرکم؛ و ذکر خدا از همه چیز بزرگ تر است؛ «ولذکرالله اکبر».
امام جمعه موقت اهل سنت کنگان ادامه داد: همه ی موجودات مشغول ذکر خدا هستند؛ «ولقد ءاتینا داوود منا فضلا یاجبال اوبی معه والطیر». اوبی یعنی سبحی مشغول تسبیح و ذکر خدا هستند.
شیخ خلیل افرا در ادامه ذکر را بر دو قسم دانست و افزود: ذکر عام و ذکر خاص از اقسام ذکر هستند. ذکر عام عمل به طاعت و اجرای فرامین الهی است. «کل عامل بطاعه فهو ذاکر الله تعالی». و دومین نوع ذکر، ذکر خاص است که شامل همان تسبیحات و تهلیلات و تحمیدات است. که پیامبر و اهل بیت ایشان و صحابه و امت او در احادیث بیان کرده است.
وی خاطر نشان کرد: ذکر بعد از نماز، اذکار صباح و مساء، ذکر مخصوص ورود به منزل و خروج از منزل و اذکار متعددی که در احادیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است. محافظت بر این اذکار و اوراد سبب تقویت ایمان و دوری از گناهان و معصیت می شود و عامل عزت، شرف، بزرگی و ابهت انسان خواهد بود.

فهرست