باحضور اهالی سهموجنوبی و بندو، نماز استسقا (طلب باران) در سهموجنوبی برپا شد
در این مراسم شیخ یوسف ابراهیمی به ایراد سخن پرداختند و به موضوع «استغفار و توبه عمومی» تأکید نمودند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان بوشهر، با حضور اهالی روستاهای سهموجنوبی و بندو، نماز استسقا (طلب باران) در روستای سهموجنوبی برپا شد.

نماز استسقا (طلب باران) با حضور گسترده مردم سهموجنوبی و بندو و به امامت شیخ یوسف ابراهیمی امام جمعه روستای سهموجنوبی امروز صبح در زمین فوتسال چمن سهموجنوبی برپا شد.
در این مراسم شیخ یوسف ابراهیمی به ایراد سخن پرداختند و به موضوع «استغفار و توبه عمومی» تأکید نمودند.

فهرست