شیخ ابراهیم راه انجام امام جمعه موقت روستای بندو:
تبعیت از بی فرهنگی ها و بدحجابی ها باعث خدشه دار شدن مکانت زن در جامعه می گردد
زنان می توانند با اجرایی نمودن احکامی که شریعت اسلام بیان نموده است ریشه ی جایگاه و مکانت خود را در جامعه ی انسانی محکم کرده و از ظلم و ستم مصون باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان بوشهر، شیخ ابراهیم راه انجام امام جمعه موقت روستای بندو در خطبه های نماز جمعه این هفته به ایراد خطبه پرداخت.
وی گفت: هیچ شک و تردیدی نیست که جایگاه و منزلت زن ها در جوامع گوناگون بشری با مکانت های مختلف و دیدگاه های بسیاری مواجه بوده است. در اعم آن ها از مکانت خوبی بهره مند نبوده اند. اما با رشد و توسعه علم اجتماعی و انسانی و نزول رحمت الهی(دین اسلام) نگاه ویژه ای به جایگاه زنان شده است.
امام جمعه روستای بندو ادامه داد: در این راستا خداوند متعال لطف، رحمت و عدل خود را شامل انسانیت و بالاخص زنان به وسیله ی تبیین جایگاه اصلی زن در اجتماع قرار داده است. جایگاهی که در بسیاری از امت های گذشته مورد لطوفت و عدالت قرار نگرفته اند.
شیخ ابراهیم راه انجام افزود: زنان می توانند با اجرایی نمودن احکامی که شریعت اسلام بیان نموده است ریشه ی جایگاه و مکانت خود را در جامعه ی انسانی محکم کرده و از ظلم و ستم مصون باشند. مانند حفظ حجاب و عفت و همچنین رعایت نکاتی که موجب ستر آن ها در مقابل نگاه های شیطانی صفت می گردد.
وی خاطر نشان کرد: خداوند متعال به وسیله ی بعضی از احکام که در شریعت اسلام بیان نموده است خواستار اجرای عدالت در حفظ حقوق زنان در اجتماع می شود و هچنین بهترین راه را برای سعادت آن ها ذکر نموده است.
امام جمعه موقت روستای بندو بیان کرد: یکی از نکاتی که باعث خدشه دار شدن مکانت زن در جامعه ی امروزی می شود تبعیت از بی فرهنگی ها و بدحجابی هایی است که از طریق سلطه ی رسانه های غربی بر افکار عمومی تزریق می شود. یکی از بزرگ ترین اهداف غربیان برای ضربه زدن به اسلام و مسلمانان وارد شدن بر حیطه ی مُدگرایی است. بدین صورت که با زیبا جلوه دادن بدحجابی و بی عفتی سعی بر تخریب شخصیت جوانان اعم از زنان و دختران دارند که بر تک تک ما مسلمانان واجب است در مقابل چنین افکاری مقابله کنیم و اینگونه تفکرات را در زمره ی رفتار و شخصیت خود جای ندهیم.

فهرست