با تلاش مدیریت فناوری اطلاعات؛
تعرفه ترافیک اینترنتی سامانه های آموزشی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت رایگان شد
با تلاش مدیریت فناوری اطلاعات دبیرخانه و به منظور حمایت از فرآیند آموزش در حوزه های علمیه اهل سنت کشور تعرفه ترافیک سامانه های آموزشی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت رایگان شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت با تلاش مدیریت فناوری اطلاعات دبیرخانه و به منظور حمایت از فرآیند آموزش در حوزه های علمیه اهل سنت، تعرفه ترافیک اینترنتی سامانه های آموزشی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت که بیشترین کاربران آن از طلاب و روحانیون اهل سنت کشور هستند همچون سایر سامانه های آموزش مجازی مراکز دانشگاهی و حوزوی کشور رایگان شد.
بر اساس این گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور ایفای نقش مدنی خود در مواجهه با بیماری کرونا، رایگان سازی تعرفه ترافیک سامانه های آموزش مجازی مراکز دانشگاهی و حوزوی کشور را همانند ترم قبل در دستور کار خود داده است.
 رایگان سازی تعرفه سامانه ها بر اساس اطلاعات دریافتی از متولیان امر، انجام و مشخصات سامانه هایی که تعرفه آن ها رایگان شده در همین سامانه از طریق لینک زیر قابل رویت می باشد.
سامانه های رایگان دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت:
فهرست