شناسه خبر: 1014

لینک کوتاه صفحه

https://boushehr.dmsonnat.ir/?p=1014

قرآن سراسر اعلام نفرت از یهود است
شیخ محمود خوشخبر مدرس مدارس علوم دینی اهل سنت کنگان و دانشجوی دکترای مبانی حقوق اسلامی با انتشار پیامی اقدام دولت امارات در عادی‌سازی روابط با اسرائیل را محکوم کرد.

شیخ محمود خوشخبر مدرس مدارس علوم دینی اهل سنت کنگان و دانشجوی دکترای مبانی حقوق اسلامی با انتشار پیامی اقدام دولت امارات در عادی‌سازی روابط با اسرائیل را محکوم کرد.
متن پیام بدین شرح است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
اقدام دولت امارات در عادی‌سازی روابط با اسرائیل و به رسمیت شناختن آن پاداشی به همه اقدامات غیر انسانی و غیرقانونی اسرائیل است.
شکی نداریم که خدای عزوجل سزای این عمل قبیح آنان را خواهد داد تا درس و عبرتی برای دیگر حیله‌گران منافق باشد.
قرآن سراسر اعلام نفرت از یهود است ولی امارات با این غاصبان اعلام صلح و آشتی دارد؛ متاسفانه این حکام مزدور نه اسلام را شناخته‌اند و نه به آن عمل می‌کنند ما این اقدام بی شرمانه مذبوحانه را محکوم می‌کنیم.
محمود  خوشخبر
مدرس مدارس علوم دینی اهل سنت کنگان و دانشجوی دکترای مبانی حقوق اسلامی

فهرست