جلسه بررسی و اقدامات صورت گرفته در خصوص ستاد پیشگیری از ویروس کرونا در نخل تقی
جلسه بررسی و اقدامات صورت‌گرفته در خصوص ستاد پیشگیری از ویروس کرونا در شهر نخل‌تقی با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، امام‌جمعه اهل سنت شهر، اعضای شورای حل اختلاف، نمایندگان شبکه بهداشت درمان شهرستان و تعدادی از معتمدین شهر در سالن اجتماعات شهرداری برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از بوشهر، جلسه بررسی و اقدامات صورت‌گرفته در خصوص ستاد پیشگیری از ویروس کرونا در شهر نخل‌تقی با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، امام‌جمعه اهل سنت شهر، اعضای شورای حل اختلاف، نمایندگان شبکه بهداشت درمان شهرستان و تعدادی از معتمدین شهر در سالن اجتماعات شهرداری برگزار شد.
در این جلسه تأکید شد مردم بیماری را جدی بگیرند و این خطر بزرگ را دست‌کم نگیرند.
همچنین فاصله‌ی اجتماعی را رعایت کرده و به قرنطینه خانگی توجه کنند و فقط برای ضرورت از منزل خارج شوند و از هرگونه تجمعی پرهیز نمایند.

فهرست