بازدید فرمانده سپاه شهرستان عسلویه از کارگاه تولید ماسک روستاى سهموشمالى
سرهنگ حسن زاده فرمانده سپاه شهرستان عسلويه از کارگاه تولید ماسک روستاى سهموشمالى به همراه شيخ ابراهيم صمدى امام جمعه و مدير مركز دارالقران عثمان بن عفان (رض)  و محمدخلفى فرمانده پايگاه بسيج شهيدابراهيمى روستاى سهموشمالى بازدید کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از بوشهر، سرهنگ حسن زاده فرمانده سپاه شهرستان عسلویه از کارگاه تولید ماسک روستاى سهموشمالى به همراه شیخ ابراهیم صمدى امام جمعه و مدیر مرکز دارالقران عثمان بن عفان (رض)  و محمدخلفى فرمانده پایگاه بسیج شهیدابراهیمى روستاى سهموشمالى بازدید کردند.
این کارگاه با مدیریت شیخ ابراهیم صمدى مدیر دارالقران عثمان بن عفان رضى الله عنه روستاى سهموشمالى و باهمکارى ناحیه مقاومت سپاه خاتم الانبیا (ص) شهرستان عسلویه و پایگاه بسیج سهموشمالى در حال تولید مى باشد و ماسک بصورت رایگان بین مردم  تقسیم مى شود.

فهرست